Kategorier
Ambulanceområdet

Oprustning af ambulanceområdet i Nordjylland

Vi er i Region Nordjylland i gang med at opruste køretøjerne på akutområdet. I 2021 har vi etableret en døgndækket akutlægebil i Thisted. Ligeledes har vi indført en paramedicinerbil i Skagen døgnet rundt og hele året.
Men det standser ikke her. Vi vælger også at tage politisk ansvar for serviceniveauet på ambulanceområdet. Vi forlader responstidsmodellen og indfører en beredskabsmode. Nu handler det ikke kun om at holde øje med en gennemsnitlig responstid, men om at tilrettelægge ambulancekørsel med lavest mulig responstid.
Vi har indbygget i den kommende model, der starter 1. april 2022, at dagvagter opjusteres i ambulanceberedskabet i Nørresundby, Nibe, Løkken og Vildsund.
Den fremtidige ambulancekørsel har været i udbud og førte til et nettoprovenu, som nu kan bruges til at forbedre servicen forstået som lavere responstid. Beredskabet bliver delt mellem PreMed og Region Nordjylland, men den samlede, daglige disposition af flåden tager regionen sig af.
Med de servicemål, som nu er på tale kan vi se, at der er behov for at opjustere beredskaberne flere steder i regionen. Det drejer sig om et behov for øget akutberedskab i Thy/Mors, Himmerland syd/vest og Vendsyssel øst (herunder akutbilen i Hals).
En god løsning er at indføre akutbiler disse steder. De har den fordel, at de har samme mandskabskabs-kvalifikationer som findes i ambulancerne og at de typisk forbliver i lokalområdet. Akutbilen kører til alle livstruende hændelser og vil ofte komme til stede før en ambulance. På denne måde kan vi sikre en hurtigere livreddende førstehjælp og smertebehandling.
Akutbilerne er en central budgetbrik, som jeg håber, at regionsrådet imødekommer i den nærmeste fremtid.

Mogens Ove Madsen
Regionsrådsmedlem (A)
Formand for Akut- og Praksisudvalget
Fladhøjvej 14
9600 Års